Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

StrawberryTea
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec

April 17 2015

StrawberryTea
Ja: Co u Ciebie słychać?
R: Dobrze...dzięki. A u Ciebie?
Ja: Chujowo...dzięki.
— missyou.
Reposted byanubislajlovesweetsleniwieec
StrawberryTea
Zabawne, jak jedno brutalne zdarzenie może sprawić, że spojrzysz na świat inaczej.
— Matthew Quick / ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
StrawberryTea
2058 86dc 500
B.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
StrawberryTea
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
StrawberryTea
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
StrawberryTea
8134 0736
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
StrawberryTea
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamiracles miracles
StrawberryTea
Jeśli będziesz uważał, że coś jest za trudne, to takie właśnie będzie. Musisz uwierzyć, że to jest w zasięgu twoich możliwości.
— Joyce Maynard
Reposted frominpassing inpassing viamiracles miracles
StrawberryTea
4578 fefe
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viamiracles miracles

April 12 2015

StrawberryTea
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
StrawberryTea
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
StrawberryTea
Najpiękniejszy człowiek, to ten uśmiechający się z Twojego powodu.
— lovinne
StrawberryTea
StrawberryTea
bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromtomowa tomowa viagoraca-czekolada goraca-czekolada
StrawberryTea
Nie podałeś żadnego powodu,
żebym została blisko ciebie.
— Calvin Harris - Outside (feat. Ellie Goulding)

April 04 2015

StrawberryTea

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak

April 03 2015

StrawberryTea
7369 566b 500
StrawberryTea
Wydaje nam się, że na świecie jest tylko jedna osoba, którą możemy kochać. A później spotykamy kogoś innego i dziwimy się, że kiedyś tak myśleliśmy.
— Greys Anatomy
StrawberryTea
"Z miłości ludzie są w stanie pójść za kimś nawet na koniec świata"- usłyszany mimochodem tekst w tle

- Wiesz co, muszę gdzieś iść.
- Gdzie?
- Na koniec świata.
- To chyba powinienem iść z Tobą.
— ❤
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl